Entreprenörskap och ledarskap

Entreprenörskap och ledarskap

Ledarskap | Verksamhetsutveckling | 45 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I utbildningen får du lära dig vad entreprenörskap innebär och hur du kan arbeta med och implementera ett entreprenöriellt mindset. Fokus läggs på de mjuka värdena i entreprenörskapet såsom ledarskap och personlig utveckling genom övningar, verktyg och reflektion. Utbildningen berör värderingar, motivation och drivkrafter, målsättningar och visioner samt framtidsspaning kring morgondagens ledarskap.

Innehåll

  • Vad är entreprenörskap?
  • Att implementera entreprenörskap
  • Att arbeta med entreprenöriellt mindset
  • Självledarskap
  • Motivation och drivkrafter
  • Målsättningar och visioner
  • Värderingar
  • Framtidsspaning om morgondagens ledarskap
  • SMARTA-modellen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Entreprenörskap och ledarskap

Utbildare Maria Berghäll presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

1. Entreprenörskap

I delmomentet förklarar Maria innebörden av entreprenörskap.

Utbildare: Maria Berghäll
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

2. Innovationskraft och kreativitetProva!

I delmomentet går Maria in på innovationskraft och kreativitet samt delar med sig av en övning som du finner under extramaterialet.

Utbildare: Maria Berghäll
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

3. Värderingar

I delmomentet delar Maria med sig av tips avseende att bli modigare. Under extramaterialet finner du en värderingsövning.

Utbildare: Maria Berghäll
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

4. Visionboard

I delmomentet förklarar Maria skillnaden mellan vision och målsättning.

Utbildare: Maria Berghäll
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

5. Målsättning

I delmomentet går Maria igenom SMARTA-modellen, som du finner under extramaterialet.

Utbildare: Maria Berghäll
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

6. Sammanfattning av entreprenörskap

I delmomentet sammanfattar Maria entreprenörskap. Under extramaterialet finner du en lista över tecken på att du tänker som en entreprenör. Maria rekommenderar även att du genomför ett test om entreprenörsprofiler på http://www.entreprenorprofilstestet.se.

Utbildare: Maria Berghäll
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

7. Boktips

I delmomentet delar Maria med sig av boktips.

Utbildare: Maria Berghäll
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

8. Ledarskap

I det avslutande delmomentet tar Maria upp ledarskap och berättar om sitt första företag som hon startade som sjuttonåring.

Utbildare: Maria Berghäll
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna inklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Entreprenörskap och ledarskap och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Entreprenörskap och ledarskap måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Entreprenörskap och ledarskap 645 1 636.0 Lägg i varukorg

Kontakt