Avtalsrätt

Avtalsrätt

Ekonomi | Sälj och marknad | 1 timme och 7 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här utbildningen får du lära dig om avtalslagen, vad det innebär att sluta avtal, vad som avses med god respektive ond tro, vilka fullmakter som kan upprättas och vilka rekvisit som måste uppfyllas för detta samt vad som kan göra avtal ogiltiga. Vidare får du kunskap om kompanjonsavtal och aktieägaravtal, hur företagsöverlåtelser kan gå till och hur avtalstvister kan lösas.

Innehåll

  • Avtalslagen
  • Slutande av avtal
  • Ogiltiga avtal
  • God tro, ond tro
  • Fullmakt
  • Kompanjonsavtal
  • Aktieägaravtal
  • Avtal om företagsköp
  • Övriga avtal
  • Avtalstvist

Delmoment

0. Introduktion till kursen Avtalsrätt

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

1. Avtalslagen

I delmomentet går Benny igenom Avtalslagen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

2. Slutande av avtalProva!

I delmomentet förklarar Benny hur slutandet av ett avtal går till.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

3. Ogiltiga avtal

I delmomentet berör Benny ogiltiga avtal.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

4. God och ond tro

I delmomentet förklarar Benny innebörden av god och ond tro.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

5. Fullmakt del 1

I delmomentet tar Benny upp hur en fullmakt kan utformas och användas.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

6. Fullmakt del 2

I delmomentet förklarar Benny vilka rekvisit som måste uppfyllas för att en fullmakt ska vara giltig.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

7. Kompanjonsavtal och aktieägaravtal

I delmomentet tar Benny upp kompanjonsavtal och aktieägaravtal.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

8. Avtal om företagsköp

I delmomentet förklarar Benny hur företagsöverlåtelser kan gå till.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

9. Övriga avtal

I delmomentet tar Benny upp övriga avtal.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

10. Avtalstvist

I delmomentet berör Benny avtalstvister.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna inklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Avtalsrätt och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Avtalsrätt måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Avtalsrätt 888 1 636.0 Lägg i varukorg

Kontakt